Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English
Du er her:  Oslo kommune > Bydel Østensjø

Vil du hjelpe til med å teste de nye nettsidene til Oslo kommune?

Ved å gjøre noen enkle oppgaver hjelper du oss med å lage gode og brukervennlige nettsider.

Ja takk, jeg blir gjerne med på å teste kommunens nye nettsider!

 
Utkast til trafikkplan for Bydel Østensjø - høring
Trafikkplan
Bydelsutvikling, miljø- og kulturkomiteen i Bydel Østensjø behandlet i sitt møte 10.11.2014 utkast til trafikkplan for bydelen. Utkastet sendes på høring til samme grupper som fikk invitasjon til innspill og alle som har kommet med innspill til planen. Innspill sendes Bydelsadministrasjonen, postmottak@bos.oslo.kommune.no innen 15.01.2015. Intensjonen er at bydelsutvalget skal behandle planen i første møterekke i 2015. (02.12.14)
 
Testversjon av Oslo kommunes nye nettsider
Oslo kommune har lansert en testversjon av det som skal bli Oslo kommunes nye nettsted. Nå inviterer vi alle til brukertest.  (19.11.14)
 
Bydel Østensjø trenger beredskapshjem
Beredskapshjem
Et beredskapshjem er et privat hjem som fungerer som en midlertidig omsorgsbase og har ansvar for ett eller flere barn/ungdom i en kortere periode.  Bydel Østensjø ønsker å knytte til seg flere familier som bor i bydelen. Alle beredskapshjemmene våre får opplæring, oppfølging og lønn/ godtgjøring i henhold til gjeldende satser. Er du interessert eller kjenner noen som kan være aktuelle, ta gjerne kontakt med Elisabeth Ommedal, tlf 958 85 925 eller elisabeth.ommedal@bos.oslo.kommune.no. (13.11.14)