Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English
Du er her:  Oslo kommune > Bydel Østensjø
 
Handlingsplan mot vold i nære relasjoner
Bydel Østensjø har utarbeidet handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2015 – 2018. Planen ligger her. Nå starter det viktige arbeidet med å iverksette tiltakene i handlingsplanen. Disse består blant annet av kompetanseheving av innbyggere og ansatte, få på plass tilgjengelig informasjon om hvilke tiltak bydelens selv og samarbeidspartnere råder over, sikre at vi blir bedre på å avdekke, kartlegge og gi nødvendige tiltak til voldsoffer og utøver. Planen legges frem for bydelsutvalget i februar. (20.01.15)
 
Foreslå kandidater til Oslo bys kultur- og kunstnerpriser
Innen 6. februar kan alle bosatt i Oslo komme med forslag til kandidater som har gjort en fremragende innsats innen Oslos kunst- og kulturliv.  (20.01.15)
 
Endringer i forskriften om opptak til barnehageplass
Med virkning fra 1. januar 2015 er den kommunale barnehageforskriften endret. De viktigste endringene er at det innføres fortrinn for barn av enslige forsørgere og for de som ønsker å bytte barnehage. Disse endringene gjelder kun ved søknad til kommunale barnehager. Private barnehager har egne vedtekter. (08.01.15)